levneELEKTRO.czVážení zákazníci,

s ohledem na množící se dotazy a dále na současný stav věci, považujeme za vhodné Vám i touto formou sdělit, že se zásobami, finančními prostředky a reklamovanými výrobky nyní disponuje finanční úřad. Společnost ELEKTRA PV s.r.o. není v současné době oprávněna ani k vracení finančních prostředků, např. z důvodu odstoupení od smlouvy apod. Proto je nutné se za účelem řešení reklamací obracet přímo na správce daně.

Kontaktní osoba:
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Územní pracoviště v Českých Budějovicích
F.A.Gerstnera 1 /5, 370 01 České Budějovice

Úřední osoba JUDr. Daniela Vondrová (Daniela.Vondrova@fs.mfcr.cz), případně Ing. Iveta Stachová (Iveta.Stachova@fs.mfcr.cz).

Je nám líto, že Vám nemůžeme sdělit jiné informace.

Vyjádření společnosti ELEKTRA PV s.r.o. (dále jen Elektra) k dnešním (30. 6. 2016) mediálním zprávám serveru ihned.cz:

  1. U společnosti probíhají bezmála 3 roky různé kontrolní úkony finančního úřadu (postupy k odstranění pochybností, daňová kontrola). Elektra po celou dobu s finančním úřadem spolupracuje, předkládá důkazní prostředky, poskytuje vyjádření; v žádném případě nehraje roli „mrtvého brouka“.
  2. Protože je Elektra toho názoru, že některé z úkonů finančního úřadu jsou mimo rámec zákona, brání se proti nim soudní cestou.
  3. Po celou tuto dobu Elektra nikterak nezpochybňovala právo finančního úřadu na provádění daňové kontroly, rovněž ani nezpochybňovala svoje důkazní břemeno.
  4. O skutečnosti, že je jedná o komplexní a složitou otázku, svědčí už sama délka trvání kontrolních úkonů, která je značně za hranou běžné délky kontrol.
  5. Důvodem pro pozastavení činnosti Elektry však nebyla daňová kontrola jako taková, ale vydání zajišťovacích příkazů, blokace bankovních účtů a majetku společnosti, což fakticky znemožnilo další činnost a paralyzovalo společnost.
  6. Elektra zdůrazňuje, že v době vydání zajišťovacích příkazů (a rovněž i k dnešnímu dni), nebyla daňová kontrola ukončena, v dané věci nebyla doměřena žádná daň. Společnost ani žádný z jejích jednatelů nebyl odsouzen k žádnému trestnému činu.
  7. Elektra i oba její jednatelé důrazně odmítají nařčení, že by se jakkoliv vědomě zapojili, natož pak organizovali či jinak participovali na jakýchkoliv podvodných jednáních, daňových či jiných. Pro ilustraci Elektra uvádí, že na daních a ostatních odvodech zaplatila Českému státu v letech 2008 až 2016 bezmála 190 mil Kč.
  8. Vyjádření finanční správy, že „nezbavení mlčenlivosti chápeme tak, že zásadním způsobem zpochybňuje deklarovanou „čistotu“ (viz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/nepresnosti-v-mediich/2016/reakce-na-tiskovou-zpravu-Unie-danovych-poplatniku-7424), Elektra za daného stavu věci snad ani nebude blíže komentovat.

Vážení zákazníci, vážení partneři,

s velkým politováním a smutkem jsme Vám nuceni oznámit, že internetový obchod levneELEKTRO.cz, provozovaný společností Elektra PV s.r.o. nebude nyní pokračovat ve své činnosti.

Informace pro zákazníky - objednávky

Všichni zákazníci, kteří mají zboží uhrazeno budou v maximální možné míře uspokojeni. K dnešnímu dni zbývá k odeslání méně než 10 zásilek.
Vyvíjíme maximální úsilí k co nejrychlejšímu a nejkorektnějšímu vyrovnání.

Objednávky, které nebyly zákazníky předem hrazeny a již vyexpedovány, nejsme již bohužel schopni dodat a lze je považovat za stornované.

Informace pro zákazníky - reklamace

Veškeré reklamace převzaté reklamačním oddělením do 21.6. budou vyřízeny. V současné době však není možné přijímat další reklamace, a to do rozhodnutí o dalším postupu. Prosíme Vás o řešení reklamací prostřednictvím sítě autorizovaných servisů, které naleznete v manuálu ke zboží či na webových stránkách značky Vašeho produktu.

Informace pro partnery a dodavatele

Situaci ve prospěch partnerů a dodavatelů se snažíme řešit intenzivním jednáním s finanční správou. Další informace a termíny budou poskytnuty ihned, jakmile to bude možné.

Děkujeme Vám za přízeň projevenou v uplynulých letech či podporu v této nelehké situaci.
Za komplikaci ve Vašem osobním životě či podnikání se Vám ještě jednou upřímně omlouváme.

S pozdravem,

Petr Václav
CEO

počítadlo.abz.cz